มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์

เรื่อง: เทคนิคการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศของโลก
โดย: วีระ อินศรี
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• สรุปเนื้อหาเพื่อใช้ทบทวนความรู้
• แบบฝึกหัดและแบบทดสอบเฉพาะเรื่อง
• เฉลยแยกเล่ม
...
 
ราคาปกติ : 49 บาท
ราคาสมาชิก 45 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สื่อเสริมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.1
โดย: กาญจนา เนตรวงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• เนื้อหาโดยละเอียดตามหนังสือของ สสวท.
• กิจกรรมการทดลองที่สอดคล้องกับหนังสือของ สสวท. (พร้อมเฉลยแยกเล่ม)
• ความรู้เพิ่มเติม
• แ...
 
ราคาปกติ : 99 บาท
ราคาสมาชิก 90 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สื่อเสริมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.3
โดย: กาญจนา เนตรวงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• เนื้อหาโดยละเอียดตามหนังสือของ สสวท.
• กิจกรรมการทดลองที่สอดคล้องกับหนังสือของ สสวท. (พร้อมเฉลยแยกเล่ม)
• ความรู้เพิ่มเติม
• แ...
 
ราคาปกติ : 99 บาท
ราคาสมาชิก 90 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบทดสอบ สารและสมบัติของสาร ม.1
โดย: กาญจนา เนตรวงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบทดสอบเป็นบทๆตามหนังสือของ สสวท. โดยแยกตามหัวข้อย่อยเป็นเรื่อง
• แบบทดสอบแต่ละหัวข้อย่อยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ อัตนัย และ ปรนัย
• มีเฉลยทั้งอัตนัยและปรน...
 
ราคาปกติ : 48 บาท
ราคาสมาชิก 44 บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบทดสอบ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.1
โดย: กาญจนา เนตรวงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• แบบทดสอบเป็นบทๆตามหนังสือของ สสวท. โดยแยกตามหัวข้อย่อยเป็นเรื่อง
• แบบทดสอบแต่ละหัวข้อย่อยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ อัตนัย และ ปรนัย
• มีเฉลยทั้งอัตนัยและปรน...
 
ราคาปกติ : 79 บาท
ราคาสมาชิก 72 บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 2/3    1  ,    2  ,    3  , 

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
    
ค้นหา :