ประถมศึกษา-ภาษาไทย

เรื่อง: หลักภาษาน่ารู้ ๔
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• อธิบายเนื้อหาของหลักภาษาไทยอย่างละเอียดครบทุกเรื่อง พร้อมตัวอย่างที่ เข้าใจง่าย
• แบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบของแต่ละเรื่อง
• แบบฝึกทบทวนชวนคิดท้า...
 
ราคาปกติ : 159 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หลักภาษาน่ารู้ ๕
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• อธิบายเนื้อหาของหลักภาษาไทยอย่างละเอียดครบทุกเรื่อง พร้อมตัวอย่างที่ เข้าใจง่าย
• แบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบของแต่ละเรื่อง
• แบบฝึกทบทวนชวนคิดท้า...
 
ราคาปกติ : 169 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: หลักภาษาน่ารู้ ๖
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• อธิบายเนื้อหาของหลักภาษาไทยอย่างละเอียดครบทุกเรื่อง พร้อมตัวอย่างที่ เข้าใจง่าย
• แบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบของแต่ละเรื่อง
• แบบฝึกทบทวนชวนคิดท้า...
 
ราคาปกติ : 169 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ๑
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• สรุปเนื้อเรื่องในแต่ละบท
• เรียนรู้หลักภาษาไทยและการใช้ภาษา
• กิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ฝึกทำเพื่อทบทวนความรู้
• มีเฉลยแยกเล่ม
...
 
ราคาปกติ : 185 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...เรื่อง: แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาไทย ป.1
โดย: นรบดี สิริเนาวพงศ์
 
เนื้อหาประกอบด้วย
• คำแนะนำในการอ่านจับใจความ
• ข้อความประเภทต่างๆ พร้อมคำถาม
• มีเฉลยแยกเล่ม
...
 
ราคาปกติ : 65 บาท
ราคาสมาชิก บาท
ดูรายละเอียด...
หน้าที่ 7/14    1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,    7  ,    8  ,    9  ,    10  ,  >>

นิทาน-หนังสืออ่านนอกเวลา
เสริมความรู้-คณิตศาสตร์
เสริมความรู้-ภาษาอังกฤษ
เสริมความรู้-สังคมศึกษา
เสริมความรู้-ภาษาไทย
อนุบาล-คณิตศาสตร์
อนุบาล-ภาษาอังกฤษ
อนุบาล-สังคมศึกษา
อนุบาล-วิทยาศาสตร์
อนุบาล-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา-ภาษาไทย
ประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา-การงานและอาชีพ
ประถมศึกษา-ชุดติวเข้ม
ประถมศึกษา-คู่มือเตรียมสอบ
ประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนต้น-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เคมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ชุดติวเข้ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย-คู่มือเตรียมสอบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย-เบ็ดเตล็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย-สังคมศึกษา
    
ค้นหา :